Aanmelden
Inloggen
 
facebook  linkedin  twitter  linkedin  linkedin  linkedin

Algemene Voorwaarden

Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord- en Midden-Limburg.

Klik op onderstaande link voor een exemplaar:

Algemene voorwaarden de Lei Import B.V.